Tuotteet, jotka palvelevat väestön terveystarpeita. WHO: n mukaan näiden tuotteiden tulisi olla saatavilla "aina, riittävinä määrinä, sopivina annosmuotoina, varmistetulla laadulla ja riittävällä tiedolla sekä hintaan, jolla yksilöllä ja yhteisöllä on varaa".